Stupnjevi poznavanja njemačkog jezika

Osnovno služenje jezikom

A1

Kandidat razumije i koristi poznate, svakodnevne izraze i posve jednostavne rečenice. Znade predstaviti sebe i druge, i drugim ljudima postavljati pitanja o njihovoj osobi te odgovarati na pitanja takve vrste. Može se sporazumijeti na jednostavan način, ako poslovni partneri/ce govore polagano i razgovjetno i ako su spremni pomoći.

A2

Kandidat razumije česte izraze koji su u svezi s područjima od posve neposredna značenja (npr. informacije o osobi, o radu). U jednostavnim, rutinskim situacijama može se sporazumijevati kada su posrijedi poznate stvari. Jednostavnim riječima može opisati svoje podrijetlo i naobrazbu, direktnu okolinu i stvari u svezi s nesposrednim potrebama.

Samostalno služenje jezikom

B1

Kandidat razumije glavne točke, ako se upotrebljava jasan standardni jezik i ako se radi o poznatim stvarima s posla, iz škole, slobodnog vremena itd. Može se snaći u većini situacija u kojima se u području jezika nađe prigodom putovanja. Može se jednostavno i suvislo izražavati o poznatim temama i područjima za koja je zainteresiran.

B2

Kandidat shvaća glavne sadržaje složenih tekstova uz konkretne i abstraktne teme; u svom specijalnom području razumije i stručne diskusije. Može se spontano i tečno izražavati, tako da je bez većih napora obostrano moguć normalan razgovor s osobama kojima je jezik razgovora materinski jezik. Može se jasno i detaljno izražavati o širokom spektru tema.

Kompetentno služenje jezikom

C1

Kandidat je u stanju razumijeti široki spektar zahtjevnijih, dužih tekstova te također implicitno shvatiti značenja. Djelotvorno i fleksibilno upotrebljava jezik u društvenom i profesionalnom životu ili u obrazovanju i studiju. Može se jasno, sadržajno i opširno izraziti o složenim stvarima.

C2

Kandidat praktički bez napora razumije sve što je pročitao/pročitala ili čuo/čula. Može se izražavati spontano, vrlo tečno i točno, i kod složenijih stvari također je u stanju shvatiti suptilne značenjske nijanse.

* izvor: Goethe Institut Zagreb

SIDOS Povezuje

SIDOS – Tvrtka koja VAS povezuje s više agencija za zapošljavanje u Njemačkoj, Austriji i diljem Europe.

Sidos Vam nudi stručno vodstvo u pronalaženju posla u inozemstvu od prijave na natječaj do zapošljavanja pa i više.

Kontaktirajte Nas

SIDOS j.d.o.o.
Rendićeva 20, Split
OIB: 10393372202
MB: 04436849
info@sidos.hr
sidos.hr
Mob: +385 98 758 056

NEWSLETTER